ارتباط انوارثقلین در تفسیر قران
34 بازدید
ناشر: اکرام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب که جلد اول است مقدمه تفسیر در 70 صفحه نوشته شده و سپس به تفسیر سوره حمد پرداخته ایم. در مقدمه بر اساس حدیث ثقلین که فرموده است عترت و قرآن افتراق ندارند با به بیان این اجتماع و عدم افتراق و معیّت پرداخته ایم و ثابت کرده ایم که همه سوره های قران با اهل بیت علیهم السلام اجتماع دارند و به بررسی راه های بیان این اجتماع و ارتباط پرداخته ایم.