هفت تیر ابلیس یا شیطان و زنان بد حجاب
26 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حاضر به معرفی هفت تیر از تیرهای مسموم شیطان پرداخته است مثل نگاه به نامحرم - چشمک- اینترنت- ماهواره- دوست دختر و دوست پسر .. و سپس به مبارزه تن به تن با ابلیس و بیان سنگرها پرداخته است برای تهیه این کتاب میتوانید با تلفن 09100112374 تماس بگیرید