بوسه های شیطان بر پول
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتابی است اخلاقی که برای نسل جوان نوشته شده است و با حدیث مفصلی در باره اولین باری که روی زمین سکه ضرب شد شیطان آمد و بر آن پولها بوسه زد و برای گمراه نمودن انسانها نقشه ها و برنامه های خود را طرح نمود برای تهیه این کتاب با تخفیف ویژه میتوان با تلفن 09100112374 تماس بگیرید