پیامبر نگران شما
24 بازدید
ناشر: باقر العلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتابی اخلاقی که در آن به طور دقیق نگرانی های پیامبر در مورد امت خودش بیان شده است و احادیثی با تعابیر انما اخاف علی امتی در این کتاب بررسی شده است.