داد یا دادگاه قیامت
25 بازدید
ناشر: اکرام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در هر دادگاهی پنج رکن وجود دارد متهم یا مجرم ، شهود، شاکیان دادگاه قیامت و حاکم دادگاه و پرونده اعمال در دادگاه قیامت نیز این پنج رکن وجود دارد که در این کتاب به طرز جالبو جذاب بر رسی شده است.