قیافه انسانها در قیامت
28 بازدید
ناشر: انتشارات اکرام
نقش: مصحح
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
بررسی و ترسیم قیافه انسانهای خوب و بد در قیامت و بهشت و دوزخ بر اساس آیات قران و روایات